Projecten

Duurzaam Actief Burgerschap

Dit project richt zich op het ondersteunen en bijdragen aan de implementatie van de methodiek sociale wijkteams en de participatie van bewoners onder andere, aan de hand van de wijkagenda in de gemeente Leiden. Thema Hoe kan de Wmo-werkplaats gemeenten, waaronder de gemeente Leiden helpen om actief Burgerschap te verduurzamen? Vraagstuk Leefbare kernen en buurten is…

Netwerkzorg bij Ouderen met Dementie

Thema Inrichting en kwaliteit van de netwerkzorg voor thuiswonende ouderen met dementie. Vraagstuk Hoe wordt de netwerkzorg aan ouderen met dementie in Leiden en omstreken ingericht en vormgegeven? Doelstelling Het doel van het project is om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties toe te werken naar een integrale aanpak van netwerkzorg bij ouderen met dementie…

Op Zoek naar de Nieuwe Professional

Dit project richt zich op het ontwikkelen van competenties van Welzijn Nieuwe Stijl binnen integrale wijkteams en participatiecentra. Thema Professionalisering en integraal werken. Vraagstuk Hoe kunnen professionals gebruik maken van de eigen kracht om zich de nieuwe manier van werken binnen de werksetting eigen te maken? Doelstelling De Wmo brengt voor de professionals van de drie…

Nieuwsberichten

Onderzoek Netwerkzorg voor Ouderen met Dementie afgerond

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een onderzoek te doen naar netwerkzorg voor ouderen met dementie. Netwerkzorg is zorg op zoveel mogelijk gebieden, toegepast door zowel professionals als mensen uit de directe omgeving van de cliënt. In de afgelopen periode hebben studenten daarom gesprekken gevoerd met cliënten, mantelzorgers, betrokken…

Inspiratiekrant Langer Zelfstandig Wonen in de Profburgwijk

Van de bijeenkomst Langer Zelfstandig Wonen op 31 augustus is een inspiratiekrant gemaakt. Het krantje viel begin oktober op de deurmat van alle 65-plussers in de Profburgwijk. De inspiratiekrant geeft een sfeerimpressie van de bijeenkomst van het project Langer Zelfstandig Wonen op 31 augustus 2016. De Werkplaats Sociaal Domein werkt in dit project samen met de…

Lectoraat SIO participeert in project Langer Zelfstandig Wonen

Op 31 augustus zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het project Langer Zelfstandig Wonen van Gemeente Leiden. Dit is een project in samenwerking met het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact Profburgwijk, gericht op de woonwensen voor de nabije en verdere toekomst van ouderen in de Profburgwijk. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt samen met de gemeente en…

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.