Studentenonderzoeken 2015-2016 online!

Er staan weer nieuwe resultaten van studentenonderzoeken online, die eind van studiejaar 2015/2016 zijn afgerond. Lees hier meer over de onlangs afgeronde studentenonderzoeken van het project over Netwerkzorg Dementie Lees hier meer over de onlangs afgeronde studentenonderzoeken van het project Duurzaam Actief Burgerschap Veel leesplezier!

Start Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

De Wmo-werkplaats Den Haag & Leiden, die in de periode 2014-2016 actief was, maakt een doorstart naar de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grote gemeente als trekker. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat het om de gemeente Den Haag,…

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.