Lectoraat SIO participeert in project Langer Zelfstandig Wonen

Op 31 augustus zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het project Langer Zelfstandig Wonen van Gemeente Leiden. Dit is een project in samenwerking met het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact Profburgwijk, gericht op de woonwensen voor de nabije en verdere toekomst van ouderen in de Profburgwijk.

Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt samen met de gemeente en het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact in het project. Het doel van het onderzoek was het in beeld krijgen van wat ouderen in de Profburgwijk belangrijk vinden om zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te blijven wonen in hun eigen wijk.

Hoge respons
Ruim de helft van alle 65 plussers uit de Professorenwijk-Oost, Professorenwijk-West, Burgemeesterswijk en Rijndijkbuurt heeft aan het onderzoek mee gedaan, door het invullen van een vragenlijst.

Het doel van de bijeenkomst
De bijeenkomst was in de eerste plaats bedoeld om de buurtbewoners die hebben geparticipeerd in het onderzoek te informeren over de uitkomsten van het onderzoek. Ook organisaties (welzijn en vastgoed) uit de buurt, die betrokken zijn bij dit onderwerp, waren uitgenodigd. Er was een grote opkomst met ongeveer 100 wijkbewoners. Wethouder Jeugd, Zorg en Welzijn, Roos van Gelder en Wethouder Bouw en Openbare Ruimte, Paul Laudy waren ook aanwezig en gingen in gesprek met de buurtbewoners over de uitkomsten.

Wat vinden de bewoners belangrijke uitkomsten? Welke ideeën en kansen zien zij? Samen werd er gekeken naar welke haalbare ideeën mogelijk zijn om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

Hoe nu verder?
Het lectoraat gaat komende tijd verder met de samenwerking in het project met Gemeente Leiden en het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact Profburgwijk. Het lectoraat wil graag studenten gaan betrekken in het samen zoeken naar oplossingen voor het langer zelfstandig wonen in de wijk. Hierbij gaat het om zowel innovatie als co-creatie; het betrekken van de burger bij de ontwikkeling en implementatie van nieuwe ideeën._mg_5296

 

 

 

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.