Onderzoek Netwerkzorg voor Ouderen met Dementie afgerond

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een onderzoek te doen naar netwerkzorg voor ouderen met dementie. Netwerkzorg is zorg op zoveel mogelijk gebieden, toegepast door zowel professionals als mensen uit de directe omgeving van de cliënt. In de afgelopen periode hebben studenten daarom gesprekken gevoerd met cliënten, mantelzorgers, betrokken…

Inspiratiekrant Langer Zelfstandig Wonen in de Profburgwijk

Van de bijeenkomst Langer Zelfstandig Wonen op 31 augustus is een inspiratiekrant gemaakt. Het krantje viel begin oktober op de deurmat van alle 65-plussers in de Profburgwijk. De inspiratiekrant geeft een sfeerimpressie van de bijeenkomst van het project Langer Zelfstandig Wonen op 31 augustus 2016. De Werkplaats Sociaal Domein werkt in dit project samen met de…

Lectoraat SIO participeert in project Langer Zelfstandig Wonen

Op 31 augustus zijn de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd van het project Langer Zelfstandig Wonen van Gemeente Leiden. Dit is een project in samenwerking met het vrijwilligersinitiatief Ouderencontact Profburgwijk, gericht op de woonwensen voor de nabije en verdere toekomst van ouderen in de Profburgwijk. Het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap werkt samen met de gemeente en…

Werkplaats Sociaal Domein partner in Proeftuin Verzorgd Thuis

De gemeente Zoetermeer, zorgaanbieder Vierstroom en zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn vorige week gestart met een Proeftuin Verzorgd Thuis. Proeftuin van start De Werkplaats Sociaal Domein is, onder leiding van lector Suzan van der Pas, ook partner in het project. Samen gaan zij op zoek naar een andere manier van afstemming van huishoudelijke hulp, vormen…

Gemeente Rijswijk participeert in Werkplaats Sociaal Domein

De gemeente Rijswijk neemt nu ook deel aan de activiteiten van de Werkplaats Sociaal Domein. Na een scholingsdag van het sociaal wijkteam Rijswijk is vorige week een overeenkomst getekend tussen de Werkplaats Sociaal Domein en gemeente Rijswijk. Wijkteammedewerkers van de gemeente en docenten van de Haagse Hogeschool, die trainingen geven aan de wijkteammedewerkers, waren aanwezig.…

Start Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

De Wmo-werkplaats Den Haag & Leiden, die in de periode 2014-2016 actief was, maakt een doorstart naar de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden. Elke Werkplaats Sociaal Domein heeft tenminste één lectoraat en één grote gemeente als trekker. Voor de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden gaat het om de gemeente Den Haag,…

Workshop Zorgpact door project Netwerkzorg Dementie

  Tijdens de workshop heeft Transmuralis een inkijkje gegeven in de huidige organisatie van het netwerk en gaf aandacht aan het “niet pluis gevoel’’. Dat is het onderbuikgevoel wat iedereen voelt in contact met iemand met beginnende dementie. De workshop liep een beetje voor op de zaken die tot nu toe bekend zijn gemaakt. Het…

Lector presenteert tijdens Geriatriedagen

Op 18 en 19 februari werden de Geriatriedagen in ’s-Hertogenbosch gehouden. Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, verzorgde samen met Joost van Vliet (docent Haagse Hogeschool) en Annet de Wind (kaderhuisarts ouderengeneeskunde, LUMC) een symposium over het thema Sleuteldisciplines in de zorg aan huis moeten samenwerken. Hierin stond de huidige stand van…

Dementieproject bij kopgroep Zorgpact

Het project Netwerkzorg bij Ouderen met Dementie is gekenmerkt als koploper door de landelijke Zorgpactbeweging. Het Zorgpact is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om overheden, onderwijsinstellingen en zorginstellingen met elkaar te verbinden. Het doel hiervan is de professionals van de toekomst te laten aansluiten…

Conferentie ‘Sociale Innovatie in Uitvoering’ goed bezocht

Vrijdag 20 november vond deze conferentie plaats op Hogeschool Leiden. Ruim 140 deelnemers (van ambtenaren tot studenten, van onderzoekers en lectoren tot professionals uit het veld) kwamen naar Leiden voor lezingen, workshops en debat. Het werd een conferentie met veel interactie, discussie, kennisoverdracht en het versterken van de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld.  …

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.