Onderzoek Netwerkzorg voor Ouderen met Dementie afgerond

De Werkplaats Sociaal Domein Den Haag-Leiden kreeg van het ministerie van VWS de opdracht om een onderzoek te doen naar netwerkzorg voor ouderen met dementie. Netwerkzorg is zorg op zoveel mogelijk gebieden, toegepast door zowel professionals als mensen uit de directe omgeving van de cliënt. In de afgelopen periode hebben studenten daarom gesprekken gevoerd met cliënten, mantelzorgers, betrokken professionals, zorgaanbieders en beleidsmakers.

Conclusies

Hieruit is een handig overzicht voortgekomen. Geconcludeerd kan worden dat het netwerk rondom ouderen met dementie steeds ‘dichter’ wordt: tussen professionals, ambtenaren en mantelzorgers worden er steeds meer contacten gelegd. Er is echter nog wel veel ruimte tot verbetering, zowel in het leggen van nieuwe verbindingen, als op organisatorisch niveau.

Factsheet

Lees meer over de resultaten in het factsheet ‘Netwerkzorg voor Ouderen met Dementie’, die hier binnenkort gepubliceerd zal worden.

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.