Wat is een Wmo-werkplaats?

Centraal in een Wmo-werkplaats staat de ontwikkeling van praktijkkennis, prescriptieve kennis voor het handelen. De Wmo-werkplaats verbindt praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk en bevordert het evidence- en practice-based werken in de sector zorg en welzijn.

 

Waarom Wmo-werkplaatsen?

De komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) brengt grote veranderingen met zich mee op het gebied van zorg en welzijn. Deze vernieuwing vraagt veel van alle betrokkenen. Hoe kunnen de professionals en beleidsmakers bijvoorbeeld het beste omgaan met de uitwerking van de Wmo? Welke competenties hebben ze daarvoor nodig? Hoe kunnen de doelstellingen van de Wmo worden behaald? Is dit door meer zelfredzaamheid en grotere maatschappelijke participatie van (kwetsbare) burgers?

In 2009 besloot de Tweede Kamer tot de oprichting van lokale Wmo-Werkplaatsen. Doel van deze werkplaatsen is de professionele beroepspraktijk in de branche Zorg en Welzijn te verbeteren. Daarbij moeten zij zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en werkveld. De resultaten worden beschikbaar gesteld aan gemeenten, organisaties uit de zorg- en welzijnssector en andere belangstellenden. Het uiteindelijke doel van de werkplaatsen is de verbetering van de leefsituatie van (kwetsbare) burgers.

Bekijk hier de folder voor meer informatie over de Wmo-werkplaatsen.

 

Wat doet de Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden?

De Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden is een kennisnetwerk dat de regio Zuid Holland Noord bedient. Hierin werken de Haagse Hogeschool en het lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden samen met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en beroepsbeoefenaren in de regio. Er wordt gewerkt aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond Wmo ontwikkelingen. Vragen van gemeenten, instellingen, burgers en cliënten sturen de onderzoeksactiviteiten, de praktijkontwikkeling en de scholing.

 

Waar werkt de Wmo-werkplaats Den Haag en Leiden aan?

Momenteel werkt de werkplaats aan drie projecten. Meer informatie over deze projecten vindt u door op de onderstaande links te klikken.

  1. Duurzaam Actief Burgerschap
  2. Netwerkzorg bij thuiswonende ouderen met dementie
  3. Op zoek naar de nieuwe professional

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.