Duurzaam Actief Burgerschap

Dit project richt zich op het ondersteunen en bijdragen aan de implementatie van de methodiek sociale wijkteams en de participatie van bewoners onder andere, aan de hand van de wijkagenda in de gemeente Leiden.

Thema
Hoe kan de Wmo-werkplaats gemeenten, waaronder de gemeente Leiden helpen om actief Burgerschap te verduurzamen?

Vraagstuk
Leefbare kernen en buurten is een van de doelen die door de Wmo beoogd worden. Daarvoor wordt een steeds groter beroep op actief burgerschap gedaan. Maar het blijkt in de praktijk moeilijk om betrokkenheid van burgers concreet handen en voeten te geven. En dit op een zodanige manier vorm te geven dat na de opstartfase, waarin professionals een aanjagende rol hebben, het proces van participatie door bewoners zelf wordt gestuurd en in stand gehouden, blijkt erg lastig. Ook is het van belang te onderzoeken welke methodieken het beste geïmplementeerd kunnen worden om Duurzaam Actief Burgerschap te doen ontwikkelen en in stand te kunnen houden.

De gemeente Leiden heeft twee sporen ingezet om wijkgericht actief burgerschap vorm te geven: via sociale wijkteams en via de wijkagenda.

Doelstelling
Het doel van het project is de implementatie van de methodiek sociale wijkteams en de methode van participatie in de wijkagenda in Leiden door gerichte trainingen te ondersteunen. En daarmee bij te dragen aan de duurzaamheid van de effectiviteit van de sociale wijkteams en de wijkagenda in Leiden.

Met behulp van praktijkonderzoek (interviews, focusgroepen, observatieonderzoeken, vragenlijstonderzoek en deskresearch) worden actuele vragen uit het veld verwerkt tot concrete projecten die al dan niet in samenwerking met studenten worden opgepakt.

 

Onderzoek
Tot nu toe zijn er verschillende studentenopdrachten en projecten gestart voor het project Duurzaam Actief Burgerschap. Hieronder kunt u meer informatie vinden hierover.

Lees hier meer over de studentenonderzoeken uit studiejaar 2014-2015 

Lees hier meer over de studentenonderzoeken uit studiejaar 2015-2016


Project Bloeiend Zuid West
Deelproject van Duurzaam Actief Burgerschap is het project Bloeiend Zuidwest. Bloeiend Zuid West is een project waarin ouders uit Leiden Zuid-West elkaar ondersteunen in het oplossen van vraagstukken rondom de opvoeding en het opgroeien van hun kinderen. Het project is gestart in februari 2015, sinds wanneer er veel gebeurd is.

Lees meer over het project Bloeiend Zuid West 

Informatie over andere lopende projecten volgt binnenkort.

 

Voor meer informatie:
Ido de Vries
Projectleider Duurzaam Actief Burgerschap
vries.de.i@hsleiden.nl

 

Samenwerkingspartners: KwadraadJSOJes-RijnlandLibertas en Gemeente Leiden.

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.