Netwerkzorg bij Ouderen met Dementie

Afbeelding Netwerkzorg bij Dementerende Thuiswonende Ouderen

Thema
Inrichting en kwaliteit van de netwerkzorg voor thuiswonende ouderen met dementie.

Vraagstuk
Hoe wordt de netwerkzorg aan ouderen met dementie in Leiden en omstreken ingericht en vormgegeven?

Doelstelling
Het doel van het project is om samen met gemeenten, zorgverzekeraars en zorg- en welzijnsorganisaties toe te werken naar een integrale aanpak van netwerkzorg bij ouderen met dementie in de regio Zuid-Holland Noord. Netwerkzorg kenmerkt zich door het interdisciplinair verlenen van zorg. De focus ligt daarbij op het ondersteunen van de thuiswonende ouderen met dementie in hun behoeften, zodat zij grip houden op de eigen situatie. Bij deze ondersteuning wordt niet alleen aan professionele zorg gedacht, maar aan een netwerk dat in principe bestaat uit alle voor de cliënt relevante personen (systeem). Zoals bijvoorbeeld de mantelzorg, maar ook initiatieven ten aanzien van welzijn.

Om de netwerkzorg ten behoeve van dementie vorm te geven is de afgelopen jaren een keten in de regio Zuid-Holland Noord (o.a. Leiden, Alphen a/d Rijn) opgezet. Een eerste aanbod hiervoor is reeds ontwikkeld, inclusief de belangrijke elementen die passen bij een ondersteunend netwerk voor mensen met dementie (zoals vroegsignalering, diagnostiek, casemanagement, ontmoetingscentra dementie, dagopvang, enzovoorts).

Met behulp van praktijkonderzoek (interviews met sleutelfiguren, vragenlijstonderzoek, deskresearch) worden actuele vragen uit het veld verwerkt tot concrete projecten die al dan niet in samenwerking met studenten worden opgepakt.

 

Onderzoek
Voor het project zijn verschillende (studenten)onderzoeken uitgevoerd.

Lees hier meer over de studentenonderzoeken uit studiejaar 2014-2015 

Lees hier meer over de studentenonderzoeken uit studiejaar 2015-2016

 

Voor meer informatie:

Jean Paul Remans
Projectleider Netwerkzorg bij Ouderen met Dementie
remans.j@hsleiden.nl
06-48133881

of

Merel van Grimbergen
Onderzoeker Wmo-Werkplaats
grimbergen.van.m@hsleiden.nl
06-55429090

 

Samenwerkingspartners: TransmuralisAchmeaZorg & Zekerheid en Gemeente Leiden.

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.