Op Zoek naar de Nieuwe Professional

Afbeelding van meerdere stapeltjes stenen

Dit project richt zich op het ontwikkelen van competenties van Welzijn Nieuwe Stijl binnen integrale wijkteams en participatiecentra.

Thema
Professionalisering en integraal werken.

Vraagstuk
Hoe kunnen professionals gebruik maken van de eigen kracht om zich de nieuwe manier van werken binnen de werksetting eigen te maken?

Doelstelling
De Wmo brengt voor de professionals van de drie werkmaatschappijen van Xtra een andere manier van werken met zicht mee. Het antwoord daarop van Xtra is dat de professionals binnen de locaties als integrale teams gaan werken binnen een gelijkvormig inloop concept en met behulp van eenzelfde methodiek. Het middel om een antwoord te krijgen op het boven beschreven thema is het inrichten van praktijklaboratoria op een aantal locaties. Professionals, docenten en studenten werken hier samen. Op deze wijze wordt er zowel op de werkvloer als binnen het onderwijs een bijdrage geleverd aan de beroepsontwikkeling. Binnen het praktijklab wordt met behulp van casuïstiek en actieonderzoek gezamenlijk onderzocht wat er nodig is aan competentieontwikkeling met betrekking tot het integraal werken, het stimuleren van de eigen kracht van bewoners en het ontsluiten van het netwerk van bewoners.

 

De nieuwe wereld vraagt veel…
Op 18 maart 2015 is er een lezing gegeven door Vincent Smit, lector grootstedelijke ontwikkeling. De presentatie richtte zich op “De nieuwe wereld” binnen het sociaal domein: Wat houdt dit in? Wat voor nieuw speelveld komt hier bij kijken? Wat doet dit met het bestaand beleid en de kennis van de professional?
Meer informatie over de presentatie van Vincent Smit kunt u hier vinden.

 

Voor meer informatie:

Margot Sol
Projectleider Op Zoek naar de Nieuwe Professional
a.m.b.sol@hhs.nl
070-4458333

 

Samenwerkingspartners: De werkmaatschappijen van Xtra: ZEBRA, VOOR WelzijnMOOI en Gemeente Den Haag.

Wmo Werkplaats Den Haag - Leiden

De werkplaats Sociale Innovatie en Ondernemerschap (SIO) bestaat uit een samenwerkingsverband tussen De Haagse Hogeschool (HHS) en Hogeschool Leiden (HSL), Sociaal Werk, Toegepaste Psychologie, en Zorg. De Wmo-werkplaats SIO bedient de regio Den Haag en Leiden. De werkplaats organiseert samen met de beroepspraktijk onderzoeks- en onderwijsactiviteiten ter vernieuwing van het beroepsmatig handelen in het sociale domein.